Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 94
250N 194
500N 516549061624
1TR 5148
2,5TR 60648489942323771080858413253632649
5TR 7628051754
10TR 40235
40TR 56997
ĐB
898493
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 6
4 1
2 4
9 3 7,6,5
9,9,2,9,5 4 8,8,1,9
Chục Số Đơn vị
6,3 5 4
0,3 6 5
3,9 7
4,4 8 0,0
4 9 4,4,4,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 36
250N 889
500N 534009419591
1TR 9901
2,5TR 49558823623084925455986136602086459
5TR 9313578944
10TR 37009
40TR 07377
ĐB
862463
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 1,9
4,9,0 1 3
6 2 0
1,6 3 6,5
4 4 0,1,9,4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 8,5,9
3 6 2,3
7 7 7
5 8 9
8,4,5,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 31/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 13
250N 174
500N 905078343464
1TR 6357
2,5TR 06077357775453692654909128723947557
5TR 3081411699
10TR 58066
40TR 14163
ĐB
289241
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0
4 1 3,2,4
1 2
1,6 3 4,6,9
7,3,6,5,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 0,7,4,7
3,6 6 4,6,3
5,7,7,5 7 4,7,7
8
3,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 24/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 83
250N 841
500N 155639896262
1TR 9883
2,5TR 94130841105588677298399634362673225
5TR 4412898834
10TR 71708
40TR 23473
ĐB
611901
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 8,1
4,0 1 0
6 2 6,5,8
8,8,6,7 3 0,4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 6
5,8,2 6 2,3
7 3
9,2,0 8 3,9,3,6
8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 30
250N 455
500N 619624491867
1TR 9624
2,5TR 03762566063998965179052771408613832
5TR 1954683265
10TR 61456
40TR 09212
ĐB
367567
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
1 2
6,3,1 2 4
3 0,2
2 4 9,6
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,6
9,0,8,4,5 6 7,2,5,7
6,7,6 7 9,7
8 9,6
4,8,7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 45
250N 762
500N 392689254248
1TR 6311
2,5TR 12919055529734688930782926344038014
5TR 5844966082
10TR 63506
40TR 32414
ĐB
820581
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6
1,8 1 1,9,4,4
6,5,9,8 2 6,5
3 0
1,1 4 5,8,6,0,9
Chục Số Đơn vị
4,2 5 2
2,4,0 6 2
7
4 8 2,1
1,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 03/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 20
250N 654
500N 597293538689
1TR 2356
2,5TR 72716047193013514399332562364626930
5TR 0752189395
10TR 51940
40TR 34541
ĐB
102558
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,3,4 0
2,4 1 6,9
7 2 0,1
5 3 5,0
5 4 6,0,1
Chục Số Đơn vị
3,9 5 4,3,6,6,8
5,1,5,4 6
7 2
5 8 9
8,1,9 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755