Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 22/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 59
250N 174
500N 187093540980
1TR 5974
2,5TR 32941822669885972321451693530561469
5TR 0997678614
10TR 34437
40TR 10724
ĐB
824487
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 5
4,2 1 4
2 1,4
3 7
7,5,7,1,2 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 9,4,9
6,7 6 6,9,9
3,8 7 4,0,4,6
8 0,7
5,5,6,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 32
250N 147
500N 867680618130
1TR 6401
2,5TR 05290216394955274263049171367175439
5TR 1325646255
10TR 57073
40TR 83960
ĐB
822983
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,6 0 1
6,0,7 1 7
3,5 2
6,7,8 3 2,0,9,9
4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 2,6,5
7,5 6 1,3,0
4,1 7 6,1,3
8 3
3,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 08/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 95
250N 277
500N 338145270543
1TR 7658
2,5TR 15290081867501008021043845641196256
5TR 9266860267
10TR 85831
40TR 12950
ĐB
474974
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1,5 0
8,2,1,3 1 0,1
2 7,1
4 3 1
8,7 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 8,6,0
8,5 6 8,7
7,2,6 7 7,4
5,6 8 1,6,4
9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 01/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 55
250N 330
500N 593037176058
1TR 2437
2,5TR 28202311704283383238202072473898907
5TR 3289702664
10TR 70896
40TR 58791
ĐB
215015
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3,7 0 2,7,7
9 1 7,5
0 2
3 3 0,0,7,3,8,8
6 4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,8
9 6 4
1,3,0,0,9 7 0
5,3,3 8
9 7,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 22/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 06
250N 825
500N 864735198025
1TR 6539
2,5TR 90643919057005397396910998526155091
5TR 4676542298
10TR 78096
40TR 00281
ĐB
256805
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6,5,5
6,9,8 1 9
2 5,5
4,5 3 9
4 7,3
Chục Số Đơn vị
2,2,0,6,0 5 3
0,9,9 6 1,5
4 7
9 8 1
1,3,9 9 6,9,1,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 87
250N 345
500N 316580137202
1TR 3231
2,5TR 55128992526901508804211399558449701
5TR 9965734200
10TR 67229
40TR 72833
ĐB
248979
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,4,1,0
3,0 1 3,5
0,5 2 8,9
1,3 3 1,9,3
0,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,1 5 2,7
6 5
8,5 7 9
2 8 7,4
3,2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 08/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 75
250N 731
500N 453030822281
1TR 3386
2,5TR 43367923528747014034414773527173438
5TR 6987488535
10TR 16666
40TR 46563
ĐB
452043
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7 0
3,8,7 1
8,5 2
6,4 3 1,0,4,8,5
3,7 4 3
Chục Số Đơn vị
7,3 5 2
8,6 6 7,6,3
6,7 7 5,0,7,1,4
3 8 2,1,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755