Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K3
100N 30
200N 870
400N 480085814675
1TR 6613
3TR 69737348400597749809718194996381092
10TR 1909722620
15TR 52264
30TR 01582
ĐB
589920
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,0,4,2,2 0 0,9
8 1 3,9
9,8 2 0,0
1,6 3 0,7
6 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5
6 3,4
3,7,9 7 0,5,7
8 1,2
0,1 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100N 95
200N 901
400N 440072841929
1TR 5223
3TR 22228162110459434530087174707323945
10TR 4958358467
15TR 54817
30TR 70574
ĐB
009572
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 1,0
0,1 1 1,7,7
7 2 9,3,8
2,7,8 3 0
8,9,7 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5
6 7
1,6,1 7 3,4,2
2 8 4,3
2 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K1
100N 81
200N 071
400N 779167160619
1TR 0729
3TR 03690366682481829385974987412645674
10TR 9690682717
15TR 42881
30TR 59969
ĐB
464482
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
8,7,9,8 1 6,9,8,7
8 2 9,6
3
7 4
Chục Số Đơn vị
8 5
1,2,0 6 8,9
1 7 1,4
6,1,9 8 1,5,1,2
1,2,6 9 1,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K4
100N 45
200N 385
400N 941939687767
1TR 3804
3TR 47234884282355928890835118433075588
10TR 5352371430
15TR 19365
30TR 33160
ĐB
602561
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,3,3,6 0 4
1,6 1 9,1
2 8,3
2 3 4,0,0
0,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,8,6 5 9
6 8,7,5,0,1
6 7
6,2,8 8 5,8
1,5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K3
100N 55
200N 479
400N 245343221306
1TR 2498
3TR 54298132709027898628965537549773180
10TR 0509180815
15TR 29338
30TR 72773
ĐB
371556
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 6
9 1 5
2 2 2,8
5,5,7 3 8
4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,3,3,6
0,5 6
9 7 9,0,8,3
9,9,7,2,3 8 0
7 9 8,8,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K2
100N 69
200N 430
400N 825798032443
1TR 4284
3TR 38574442454887087723716935830759692
10TR 6604254083
15TR 31036
30TR 97301
ĐB
402478
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 3,7,1
0 1
9,4 2 3
0,4,2,9,8 3 0,6
8,7 4 3,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 7
3 6 9
5,0 7 4,0,8
7 8 4,3
6 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: DL4K1
100N 20
200N 240
400N 361740621303
1TR 2573
3TR 76443717274811331320947549195037220
10TR 1789089761
15TR 00643
30TR 04717
ĐB
535569
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,4,2,5,2,9 0 3
6 1 7,3,7
6 2 0,7,0,0
0,7,4,1,4 3
5 4 0,3,3
Chục Số Đơn vị
5 4,0
6 2,1,9
1,2,1 7 3
8
6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755