Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Thuận - 26/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 50
200N 370
400N 349643760980
1TR 3606
3TR 24944889442540930133690923439164026
10TR 6835671983
15TR 55803
30TR 64309
ĐB
295902
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,8 0 6,9,3,9,2
9 1
9,0 2 6
3,8,0 3 3
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 0,6
9,7,0,2,5 6
7 0,6
8 0,3
0,0 9 6,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 05
200N 069
400N 143842059800
1TR 7267
3TR 74510799093605842941097029502315188
10TR 1538222515
15TR 75438
30TR 34235
ĐB
202181
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 5,5,0,9,2
4,8 1 0,5
0,8 2 3
2 3 8,8,5
4 1
Chục Số Đơn vị
0,0,1,3 5 8
6 9,7
6 7
3,5,8,3 8 8,2,1
6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 05
200N 753
400N 903003927161
1TR 0217
3TR 98347720616504956848191941581762464
10TR 3089127910
15TR 88864
30TR 91624
ĐB
923900
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1,0 0 5,0
6,6,9 1 7,7,0
9 2 4
5 3 0
9,6,6,2 4 7,9,8
Chục Số Đơn vị
0 5 3
6 1,1,4,4
1,4,1 7
4 8
4 9 2,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 05/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N 40
200N 518
400N 241925460688
1TR 9118
3TR 81292988500201451458390295169794793
10TR 6443163267
15TR 69037
30TR 51816
ĐB
335995
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5 0
3 1 8,9,8,4,6
9 2 9
9 3 1,7
1 4 0,6
Chục Số Đơn vị
9 5 0,8
4,1 6 7
9,6,3 7
1,8,1,5 8 8
1,2 9 2,7,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 28/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N 19
200N 860
400N 443511152422
1TR 3180
3TR 60844877861095201783283803420017953
10TR 7610690569
15TR 30262
30TR 71016
ĐB
063241
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8,8,0 0 0,6
4 1 9,5,6
2,5,6 2 2
8,5 3 5
4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
3,1 5 2,3
8,0,1 6 0,9,2
7
8 0,6,3,0
1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 21/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N 58
200N 840
400N 570017335109
1TR 4038
3TR 13654389538556422244376158950230193
10TR 4336441052
15TR 37032
30TR 85339
ĐB
192485
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0,9,2
1 5
0,5,3 2
3,5,9 3 3,8,2,9
5,6,4,6 4 0,4
Chục Số Đơn vị
1,8 5 8,4,3,2
6 4,4
7
5,3 8 5
0,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 14/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N 56
200N 849
400N 997241809775
1TR 3500
3TR 44981803913205705524722778043848102
10TR 4160043236
15TR 16714
30TR 82001
ĐB
614226
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0,0 0 0,2,0,1
8,9,0 1 4
7,0 2 4,6
3 8,6
2,1 4 9
Chục Số Đơn vị
7 5 6,7
5,3,2 6
5,7 7 2,5,7
3 8 0,1
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755