Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 24/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 05K21
100N 07
200N 522
400N 804809752534
1TR 2660
3TR 36480282504362691453158019387650407
10TR 5063071546
15TR 70170
30TR 19624
ĐB
509824
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8,5,3,7 0 7,1,7
0 1
2 2 2,6,4,4
5 3 4,0
3,2,2 4 8,6
Chục Số Đơn vị
7 5 0,3
2,7,4 6 0
0,0 7 5,6,0
4 8 0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 17/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 05K20
100N 72
200N 753
400N 358973953819
1TR 4481
3TR 64736046084034439275957419517843631
10TR 1026878091
15TR 01658
30TR 43848
ĐB
572177
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8
8,4,3,9 1 9
7 2
5 3 6,1
4 4 4,1,8
Chục Số Đơn vị
9,7 5 3,8
3 6 8
7 7 2,5,8,7
0,7,6,5,4 8 9,1
8,1 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 10/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 05K19
100N 15
200N 108
400N 763204655085
1TR 5232
3TR 80529381309319780980652741937225201
10TR 1728335464
15TR 51723
30TR 45638
ĐB
241962
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 8,1
0 1 5
3,3,7,6 2 9,3
8,2 3 2,2,0,8
7,6 4
Chục Số Đơn vị
1,6,8 5
6 5,4,2
9 7 4,2
0,3 8 5,0,3
2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 03/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 05K18
100N 91
200N 794
400N 730027236364
1TR 5849
3TR 21204721807331880686320337298011525
10TR 8690023886
15TR 17318
30TR 36637
ĐB
578368
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8,8,0 0 0,4,0
9 1 8,8
2 3,5
2,3 3 3,7
9,6,0 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5
8,8 6 4,8
3 7
1,1,6 8 0,6,0,6
4 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 26/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 04K17
100N 21
200N 128
400N 276404065662
1TR 6740
3TR 83826715257561149484703856241773500
10TR 1808149464
15TR 01770
30TR 44194
ĐB
374688
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 26/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 26/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,0,7 0 6,0
2,1,8 1 1,7
6 2 1,8,6,5
3
6,8,6,9 4 0
Chục Số Đơn vị
2,8 5
0,2 6 4,2,4
1 7 0
2,8 8 4,5,1,8
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 19/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 04K16
100N 22
200N 179
400N 029732447846
1TR 8626
3TR 49139569927738663298373152661585954
10TR 9696501802
15TR 14202
30TR 50877
ĐB
925135
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,2
1 5,5
2,9,0,0 2 2,6
3 9,5
4,5 4 4,6
Chục Số Đơn vị
1,1,6,3 5 4
4,2,8 6 5
9,7 7 9,7
9 8 6
7,3 9 7,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 12/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 04K15
100N 91
200N 365
400N 824716345823
1TR 8361
3TR 15995322326020970985207353283241444
10TR 8338142863
15TR 57750
30TR 47773
ĐB
924807
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,7
9,6,8 1
3,3 2 3
2,6,7 3 4,2,5,2
3,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
6,9,8,3 5 0
6 5,1,3
4,0 7 3
8 5,1
0 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755