Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2019
Kết quả xổ số Bình Định - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 31
250N 648
500N 713289244316
1TR 0950
2,5TR 98256884361200846314538089747115715
5TR 0903274060
10TR 30748
40TR 35768
ĐB
513310
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6,1 0 8,8
3,7 1 6,4,5,0
3,3 2 4
3 1,2,6,2
2,1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1 5 0,6
1,5,3 6 0,8
7 1
4,0,0,4,6 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 20
250N 878
500N 247956767748
1TR 2885
2,5TR 48289346588321359071712815176191876
5TR 0746968796
10TR 12940
40TR 53517
ĐB
127409
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 9
7,8,6 1 3,7
2 0
1 3
4 8,0
Chục Số Đơn vị
8 5 8
7,7,9 6 1,9
1 7 8,9,6,1,6
7,4,5 8 5,9,1
7,8,6,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 28/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 12
250N 296
500N 084575616908
1TR 7734
2,5TR 21229610987419367796079806030651258
5TR 8944793613
10TR 66095
40TR 71088
ĐB
998478
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,6
6 1 2,3
1 2 9
9,1 3 4
3 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,9 5 8
9,9,0 6 1
4 7 8
0,9,5,8,7 8 0,8
2 9 6,8,3,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 21/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 04
250N 403
500N 766460333270
1TR 0907
2,5TR 38412352177733487574211920489464234
5TR 5972183707
10TR 36492
40TR 25670
ĐB
968948
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 4,3,7,7
2 1 2,7
1,9,9 2 1
0,3 3 3,4,4
0,6,3,7,9,3 4 8
Chục Số Đơn vị
5
6 4
0,1,0 7 0,4,0
4 8
9 2,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 93
250N 165
500N 511109996600
1TR 0486
2,5TR 35937888098643088192268325479995445
5TR 4999793135
10TR 67013
40TR 02097
ĐB
476988
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,9
1 1 1,3
9,3 2
9,1 3 7,0,2,5
4 5
Chục Số Đơn vị
6,4,3 5
8 6 5
3,9,9 7
8 8 6,8
9,0,9 9 3,9,2,9,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 86
250N 454
500N 132662250252
1TR 2499
2,5TR 74102850128152770443586250774366633
5TR 1430614935
10TR 43608
40TR 99302
ĐB
724469
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,6,8,2
1 2
5,0,1,0 2 6,5,7,5
4,4,3 3 3,5
5 4 3,3
Chục Số Đơn vị
2,2,3 5 4,2
8,2,0 6 9
2 7
0 8 6
9,6 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 67
250N 968
500N 174778432595
1TR 1780
2,5TR 26818525761463313408139685049398806
5TR 8022584615
10TR 74353
40TR 99035
ĐB
384244
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,6
1 8,5
2 5
4,3,9,5 3 3,5
4 4 7,3,4
Chục Số Đơn vị
9,2,1,3 5 3
7,0 6 7,8,8
6,4 7 6
6,1,0,6 8 0
9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755