Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Bến Tre - 14/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: K02-T01
100N 31
200N 475
400N 824643544118
1TR 5676
3TR 65729532615576612224171377407531376
10TR 4330435829
15TR 76223
30TR 63886
ĐB
029010
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/01/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 4
3,6 1 8,0
2 9,4,9,3
2 3 1,7
5,2,0 4 6
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4
4,7,6,7,8 6 1,6
3 7 5,6,5,6
1 8 6
2,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 07/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: K01-T01
100N 87
200N 496
400N 341268404438
1TR 6649
3TR 88361396168460314917602738991655600
10TR 2162713648
15TR 68291
30TR 52399
ĐB
920908
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/01/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 3,0,8
6,9 1 2,6,7,6
1 2 7
0,7 3 8
4 0,9,8
Chục Số Đơn vị
5
9,1,1 6 1
8,1,2 7 3
3,4,0 8 7
4,9 9 6,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 31/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: K53-T12
100N 02
200N 357
400N 139639655630
1TR 6635
3TR 13453125754058306711805127367105723
10TR 1528933876
15TR 19749
30TR 84330
ĐB
188192
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/12/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 2
1,7 1 1,2
0,1,9 2 3
5,8,2 3 0,5,0
4 9
Chục Số Đơn vị
6,3,7 5 7,3
9,7 6 5
5 7 5,1,6
8 3,9
8,4 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 24/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: K52-T12
100N 74
200N 492
400N 185564313489
1TR 5853
3TR 95976535123709077248434554405448036
10TR 5544265174
15TR 64311
30TR 24239
ĐB
668393
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/12/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0
3,1 1 2,1
9,1,4 2
5,9 3 1,6,9
7,5,7 4 8,2
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,3,5,4
7,3 6
7 4,6,4
4 8 9
8,3 9 2,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 17/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: K51-T12
100N 48
200N 623
400N 022769688867
1TR 6534
3TR 75196555765548514205885252404113490
10TR 8946777606
15TR 41038
30TR 27336
ĐB
502892
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/12/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,6
4 1
9 2 3,7,5
2 3 4,8,6
3 4 8,1
Chục Số Đơn vị
8,0,2 5
9,7,0,3 6 8,7,7
2,6,6 7 6
4,6,3 8 5
9 6,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 10/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: K50-T12
100N 79
200N 456
400N 025336803303
1TR 1914
3TR 75138605166324069052774520314216886
10TR 5398699254
15TR 47617
30TR 11544
ĐB
447245
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/12/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3
1 4,6,7
5,5,4 2
5,0 3 8
1,5,4 4 0,2,4,5
Chục Số Đơn vị
4 5 6,3,2,2,4
5,1,8,8 6
1 7 9
3 8 0,6,6
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 03/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: K49-T12
100N 37
200N 724
400N 863990698651
1TR 8576
3TR 57557561434772427447729071190382792
10TR 0188470613
15TR 70190
30TR 53740
ĐB
133963
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/12/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 7,3
5 1 3
9 2 4,4
4,0,1,6 3 7,9
2,2,8 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
5 1,7
7 6 9,3
3,5,4,0 7 6
8 4
3,6 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755