Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Bạc Liêu - 14/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: T1K2
100N 72
200N 920
400N 189750084717
1TR 8256
3TR 53327871459600459619271695395661403
10TR 2565995241
15TR 21772
30TR 04099
ĐB
246511
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/01/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,4,3
4,1 1 7,9,1
7,7 2 0,7
0 3
0 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4 5 6,6,9
5,5 6 9
9,1,2 7 2,2
0 8
1,6,5,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 07/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: T1K1
100N 57
200N 967
400N 299685925726
1TR 2325
3TR 25193073744071798329930220352967941
10TR 5931949623
15TR 17856
30TR 55664
ĐB
096701
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/01/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 1
4,0 1 7,9
9,2 2 6,5,9,2,9,3
9,2 3
7,6 4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 7,6
9,2,5 6 7,4
5,6,1 7 4
8
2,2,1 9 6,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 31/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: T12K5
100N 93
200N 313
400N 370066734062
1TR 0374
3TR 32807621390862377879319892023867767
10TR 0713691781
15TR 45378
30TR 68652
ĐB
674081
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/12/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7
8,8 1 3
6,5 2 3
9,1,7,2 3 9,8,6
7 4
Chục Số Đơn vị
5 2
3 6 2,7
0,6 7 3,4,9,8
3,7 8 9,1,1
3,7,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 24/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: T12K4
100N 32
200N 350
400N 861273352788
1TR 0893
3TR 24271937454364334937803889127542650
10TR 7797176684
15TR 49603
30TR 18817
ĐB
735894
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/12/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 3
7,7 1 2,7
3,1 2
9,4,0 3 2,5,7
8,9 4 5,3
Chục Số Đơn vị
3,4,7 5 0,0
6
3,1 7 1,5,1
8,8 8 8,8,4
9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 17/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: T12K3
100N 41
200N 359
400N 444435194924
1TR 0642
3TR 47702445141509740579221862040799657
10TR 8704942525
15TR 77461
30TR 76392
ĐB
212118
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/12/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
4,6 1 9,4,8
4,0,9 2 4,5
3
4,2,1 4 1,4,2,9
Chục Số Đơn vị
2 5 9,7
8 6 1
9,0,5 7 9
1 8 6
5,1,7,4 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 10/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: T12K2
100N 65
200N 451
400N 154572333625
1TR 0983
3TR 42077451260740975129490457959378007
10TR 0481858132
15TR 34709
30TR 51839
ĐB
106037
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/12/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,7,9
5 1 8
3 2 5,6,9
3,8,9 3 3,2,9,7
4 5,5
Chục Số Đơn vị
6,4,2,4 5 1
2 6 5
7,0,3 7 7
1 8 3
0,2,0,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 03/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: T12K1
100N 44
200N 550
400N 140403892478
1TR 6446
3TR 49424961389398290232677402647789417
10TR 7117028207
15TR 05821
30TR 22520
ĐB
843419
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/12/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,4,7,2 0 4,7
2 1 7,9
8,3 2 4,1,0
3 8,2
4,0,2 4 4,6,0
Chục Số Đơn vị
5 0
4 6
7,1,0 7 8,7,0
7,3 8 9,2
8,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755