KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
24/01
2023
T.BaQuảng NamĐắk Lắk
SMSDLK
100N
41
74
250N
574
657
500N
5457
9895
1683
8188
8420
9584
1TR
2032
3939
2,5TR
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
5TR
89487
30933
14344
05291
10TR
75336
11820
40TR
51216
37623
ĐB
635363
569127
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
24/01
2023
T.BaQuảng NamĐắk Lắk
SMSDLK
100N
41
74
250N
574
657
500N
5457
9895
1683
8188
8420
9584
1TR
2032
3939
2,5TR
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
5TR
89487
30933
14344
05291
10TR
75336
11820
40TR
51216
37623
ĐB
635363
569127
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
24/01
2023
T.BaQuảng NamĐắk Lắk
SMSDLK
100N
41
74
250N
574
657
500N
5457
9895
1683
8188
8420
9584
1TR
2032
3939
2,5TR
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
5TR
89487
30933
14344
05291
10TR
75336
11820
40TR
51216
37623
ĐB
635363
569127
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
24/01
2023
T.BaQuảng NamĐắk Lắk
SMSDLK
100N
41
74
250N
574
657
500N
5457
9895
1683
8188
8420
9584
1TR
2032
3939
2,5TR
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
5TR
89487
30933
14344
05291
10TR
75336
11820
40TR
51216
37623
ĐB
635363
569127
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn