KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/06/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
79
43
02
250N
991
329
324
500N
2856
1360
4823
8313
3783
5376
1499
2175
7016
1TR
6504
4857
4134
2,5TR
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
5TR
71812
16421
21910
53121
34339
82762
10TR
40534
82187
83400
40TR
59223
59599
90632
ĐB
499819
184161
851225
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/06/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
79
43
02
250N
991
329
324
500N
2856
1360
4823
8313
3783
5376
1499
2175
7016
1TR
6504
4857
4134
2,5TR
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
5TR
71812
16421
21910
53121
34339
82762
10TR
40534
82187
83400
40TR
59223
59599
90632
ĐB
499819
184161
851225
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/06/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
79
43
02
250N
991
329
324
500N
2856
1360
4823
8313
3783
5376
1499
2175
7016
1TR
6504
4857
4134
2,5TR
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
5TR
71812
16421
21910
53121
34339
82762
10TR
40534
82187
83400
40TR
59223
59599
90632
ĐB
499819
184161
851225
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/06/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
79
43
02
250N
991
329
324
500N
2856
1360
4823
8313
3783
5376
1499
2175
7016
1TR
6504
4857
4134
2,5TR
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
5TR
71812
16421
21910
53121
34339
82762
10TR
40534
82187
83400
40TR
59223
59599
90632
ĐB
499819
184161
851225
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/06/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
79
43
02
250N
991
329
324
500N
2856
1360
4823
8313
3783
5376
1499
2175
7016
1TR
6504
4857
4134
2,5TR
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
5TR
71812
16421
21910
53121
34339
82762
10TR
40534
82187
83400
40TR
59223
59599
90632
ĐB
499819
184161
851225
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/06/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
79
43
02
250N
991
329
324
500N
2856
1360
4823
8313
3783
5376
1499
2175
7016
1TR
6504
4857
4134
2,5TR
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
5TR
71812
16421
21910
53121
34339
82762
10TR
40534
82187
83400
40TR
59223
59599
90632
ĐB
499819
184161
851225
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn