KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
15
19
250N
107
618
500N
2077
8755
7392
1382
9255
7491
1TR
2673
5712
2,5TR
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
5TR
11409
82792
50436
52461
10TR
48382
02501
40TR
31279
55818
ĐB
307019
013817
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
15
19
250N
107
618
500N
2077
8755
7392
1382
9255
7491
1TR
2673
5712
2,5TR
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
5TR
11409
82792
50436
52461
10TR
48382
02501
40TR
31279
55818
ĐB
307019
013817
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
15
19
250N
107
618
500N
2077
8755
7392
1382
9255
7491
1TR
2673
5712
2,5TR
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
5TR
11409
82792
50436
52461
10TR
48382
02501
40TR
31279
55818
ĐB
307019
013817
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
15
19
250N
107
618
500N
2077
8755
7392
1382
9255
7491
1TR
2673
5712
2,5TR
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
5TR
11409
82792
50436
52461
10TR
48382
02501
40TR
31279
55818
ĐB
307019
013817
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
15
19
250N
107
618
500N
2077
8755
7392
1382
9255
7491
1TR
2673
5712
2,5TR
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
5TR
11409
82792
50436
52461
10TR
48382
02501
40TR
31279
55818
ĐB
307019
013817
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
15
19
250N
107
618
500N
2077
8755
7392
1382
9255
7491
1TR
2673
5712
2,5TR
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
5TR
11409
82792
50436
52461
10TR
48382
02501
40TR
31279
55818
ĐB
307019
013817
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn