KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
18
16
00
250N
944
860
860
500N
4131
8612
2352
8134
4291
3920
4108
1143
4199
1TR
1842
7663
5832
2,5TR
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
5TR
28185
31491
78675
28914
28368
56703
10TR
96695
06140
74936
40TR
76538
05518
05401
ĐB
337142
671066
722904
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
18
16
00
250N
944
860
860
500N
4131
8612
2352
8134
4291
3920
4108
1143
4199
1TR
1842
7663
5832
2,5TR
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
5TR
28185
31491
78675
28914
28368
56703
10TR
96695
06140
74936
40TR
76538
05518
05401
ĐB
337142
671066
722904
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
18
16
00
250N
944
860
860
500N
4131
8612
2352
8134
4291
3920
4108
1143
4199
1TR
1842
7663
5832
2,5TR
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
5TR
28185
31491
78675
28914
28368
56703
10TR
96695
06140
74936
40TR
76538
05518
05401
ĐB
337142
671066
722904
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
18
16
00
250N
944
860
860
500N
4131
8612
2352
8134
4291
3920
4108
1143
4199
1TR
1842
7663
5832
2,5TR
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
5TR
28185
31491
78675
28914
28368
56703
10TR
96695
06140
74936
40TR
76538
05518
05401
ĐB
337142
671066
722904
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
18
16
00
250N
944
860
860
500N
4131
8612
2352
8134
4291
3920
4108
1143
4199
1TR
1842
7663
5832
2,5TR
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
5TR
28185
31491
78675
28914
28368
56703
10TR
96695
06140
74936
40TR
76538
05518
05401
ĐB
337142
671066
722904
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
18
16
00
250N
944
860
860
500N
4131
8612
2352
8134
4291
3920
4108
1143
4199
1TR
1842
7663
5832
2,5TR
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
5TR
28185
31491
78675
28914
28368
56703
10TR
96695
06140
74936
40TR
76538
05518
05401
ĐB
337142
671066
722904
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn