KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/04/2024
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
64
57
250N
124
517
500N
7964
9410
1932
1729
6476
0428
1TR
0895
4909
2,5TR
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
34882
55876
29781
82609
02752
92182
25217
5TR
32714
36647
96845
91923
10TR
70918
43752
40TR
29163
74319
ĐB
939149
421244
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/04/2024
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
64
57
250N
124
517
500N
7964
9410
1932
1729
6476
0428
1TR
0895
4909
2,5TR
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
34882
55876
29781
82609
02752
92182
25217
5TR
32714
36647
96845
91923
10TR
70918
43752
40TR
29163
74319
ĐB
939149
421244
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/04/2024
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
64
57
250N
124
517
500N
7964
9410
1932
1729
6476
0428
1TR
0895
4909
2,5TR
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
34882
55876
29781
82609
02752
92182
25217
5TR
32714
36647
96845
91923
10TR
70918
43752
40TR
29163
74319
ĐB
939149
421244
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/04/2024
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
64
57
250N
124
517
500N
7964
9410
1932
1729
6476
0428
1TR
0895
4909
2,5TR
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
34882
55876
29781
82609
02752
92182
25217
5TR
32714
36647
96845
91923
10TR
70918
43752
40TR
29163
74319
ĐB
939149
421244
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/04/2024
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
64
57
250N
124
517
500N
7964
9410
1932
1729
6476
0428
1TR
0895
4909
2,5TR
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
34882
55876
29781
82609
02752
92182
25217
5TR
32714
36647
96845
91923
10TR
70918
43752
40TR
29163
74319
ĐB
939149
421244
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/04/2024
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
64
57
250N
124
517
500N
7964
9410
1932
1729
6476
0428
1TR
0895
4909
2,5TR
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
34882
55876
29781
82609
02752
92182
25217
5TR
32714
36647
96845
91923
10TR
70918
43752
40TR
29163
74319
ĐB
939149
421244
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn