KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
81
98
250N
302
843
500N
8571
2060
0447
7953
5689
0788
1TR
3839
2927
2,5TR
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
5TR
34668
71278
13489
16211
10TR
56791
37978
40TR
71483
90178
ĐB
344924
990669
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
81
98
250N
302
843
500N
8571
2060
0447
7953
5689
0788
1TR
3839
2927
2,5TR
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
5TR
34668
71278
13489
16211
10TR
56791
37978
40TR
71483
90178
ĐB
344924
990669
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
81
98
250N
302
843
500N
8571
2060
0447
7953
5689
0788
1TR
3839
2927
2,5TR
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
5TR
34668
71278
13489
16211
10TR
56791
37978
40TR
71483
90178
ĐB
344924
990669
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
81
98
250N
302
843
500N
8571
2060
0447
7953
5689
0788
1TR
3839
2927
2,5TR
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
5TR
34668
71278
13489
16211
10TR
56791
37978
40TR
71483
90178
ĐB
344924
990669
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
81
98
250N
302
843
500N
8571
2060
0447
7953
5689
0788
1TR
3839
2927
2,5TR
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
5TR
34668
71278
13489
16211
10TR
56791
37978
40TR
71483
90178
ĐB
344924
990669
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 22/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
81
98
250N
302
843
500N
8571
2060
0447
7953
5689
0788
1TR
3839
2927
2,5TR
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
5TR
34668
71278
13489
16211
10TR
56791
37978
40TR
71483
90178
ĐB
344924
990669
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn