KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/11/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
34
71
250N
671
357
500N
0706
7225
5712
6689
9794
2270
1TR
1798
4124
2,5TR
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
5TR
00806
36694
99936
40669
10TR
40166
46852
40TR
87226
22977
ĐB
829687
968527
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/11/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
34
71
250N
671
357
500N
0706
7225
5712
6689
9794
2270
1TR
1798
4124
2,5TR
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
5TR
00806
36694
99936
40669
10TR
40166
46852
40TR
87226
22977
ĐB
829687
968527
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/11/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
34
71
250N
671
357
500N
0706
7225
5712
6689
9794
2270
1TR
1798
4124
2,5TR
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
5TR
00806
36694
99936
40669
10TR
40166
46852
40TR
87226
22977
ĐB
829687
968527
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/11/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
34
71
250N
671
357
500N
0706
7225
5712
6689
9794
2270
1TR
1798
4124
2,5TR
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
5TR
00806
36694
99936
40669
10TR
40166
46852
40TR
87226
22977
ĐB
829687
968527
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/11/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
34
71
250N
671
357
500N
0706
7225
5712
6689
9794
2270
1TR
1798
4124
2,5TR
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
5TR
00806
36694
99936
40669
10TR
40166
46852
40TR
87226
22977
ĐB
829687
968527
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/11/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
34
71
250N
671
357
500N
0706
7225
5712
6689
9794
2270
1TR
1798
4124
2,5TR
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
5TR
00806
36694
99936
40669
10TR
40166
46852
40TR
87226
22977
ĐB
829687
968527
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn