KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
20/10
2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLSNT
100N
91
23
250N
298
909
500N
0265
1448
2726
3398
1803
0342
1TR
8413
6374
2,5TR
62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466
5TR
06754
34558
86814
80049
10TR
89650
12463
40TR
21815
56260
ĐB
972975
133103
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
20/10
2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLSNT
100N
91
23
250N
298
909
500N
0265
1448
2726
3398
1803
0342
1TR
8413
6374
2,5TR
62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466
5TR
06754
34558
86814
80049
10TR
89650
12463
40TR
21815
56260
ĐB
972975
133103
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
20/10
2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLSNT
100N
91
23
250N
298
909
500N
0265
1448
2726
3398
1803
0342
1TR
8413
6374
2,5TR
62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466
5TR
06754
34558
86814
80049
10TR
89650
12463
40TR
21815
56260
ĐB
972975
133103
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
20/10
2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLSNT
100N
91
23
250N
298
909
500N
0265
1448
2726
3398
1803
0342
1TR
8413
6374
2,5TR
62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466
5TR
06754
34558
86814
80049
10TR
89650
12463
40TR
21815
56260
ĐB
972975
133103
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn