KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/01/2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLST
100N
60
64
250N
026
634
500N
2862
1890
6684
5753
6003
4304
1TR
4871
6897
2,5TR
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
5TR
76266
59203
66058
47588
10TR
74567
66455
40TR
81910
91706
ĐB
198646
204032
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/01/2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLST
100N
60
64
250N
026
634
500N
2862
1890
6684
5753
6003
4304
1TR
4871
6897
2,5TR
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
5TR
76266
59203
66058
47588
10TR
74567
66455
40TR
81910
91706
ĐB
198646
204032
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/01/2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLST
100N
60
64
250N
026
634
500N
2862
1890
6684
5753
6003
4304
1TR
4871
6897
2,5TR
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
5TR
76266
59203
66058
47588
10TR
74567
66455
40TR
81910
91706
ĐB
198646
204032
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/01/2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLST
100N
60
64
250N
026
634
500N
2862
1890
6684
5753
6003
4304
1TR
4871
6897
2,5TR
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
5TR
76266
59203
66058
47588
10TR
74567
66455
40TR
81910
91706
ĐB
198646
204032
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/01/2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLST
100N
60
64
250N
026
634
500N
2862
1890
6684
5753
6003
4304
1TR
4871
6897
2,5TR
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
5TR
76266
59203
66058
47588
10TR
74567
66455
40TR
81910
91706
ĐB
198646
204032
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 20/01/2023
T.SáuGia LaiNinh Thuận
SGLST
100N
60
64
250N
026
634
500N
2862
1890
6684
5753
6003
4304
1TR
4871
6897
2,5TR
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
5TR
76266
59203
66058
47588
10TR
74567
66455
40TR
81910
91706
ĐB
198646
204032
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn