KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
17
39
36
250N
914
370
937
500N
2863
2648
5929
1436
6233
8449
1602
2613
2970
1TR
2526
2424
0006
2,5TR
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
5TR
21794
86617
43520
54656
56272
63490
10TR
74110
26842
77190
40TR
15828
06888
91369
ĐB
346270
349148
564059
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
17
39
36
250N
914
370
937
500N
2863
2648
5929
1436
6233
8449
1602
2613
2970
1TR
2526
2424
0006
2,5TR
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
5TR
21794
86617
43520
54656
56272
63490
10TR
74110
26842
77190
40TR
15828
06888
91369
ĐB
346270
349148
564059
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
17
39
36
250N
914
370
937
500N
2863
2648
5929
1436
6233
8449
1602
2613
2970
1TR
2526
2424
0006
2,5TR
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
5TR
21794
86617
43520
54656
56272
63490
10TR
74110
26842
77190
40TR
15828
06888
91369
ĐB
346270
349148
564059
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
17
39
36
250N
914
370
937
500N
2863
2648
5929
1436
6233
8449
1602
2613
2970
1TR
2526
2424
0006
2,5TR
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
5TR
21794
86617
43520
54656
56272
63490
10TR
74110
26842
77190
40TR
15828
06888
91369
ĐB
346270
349148
564059
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
17
39
36
250N
914
370
937
500N
2863
2648
5929
1436
6233
8449
1602
2613
2970
1TR
2526
2424
0006
2,5TR
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
5TR
21794
86617
43520
54656
56272
63490
10TR
74110
26842
77190
40TR
15828
06888
91369
ĐB
346270
349148
564059
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
17
39
36
250N
914
370
937
500N
2863
2648
5929
1436
6233
8449
1602
2613
2970
1TR
2526
2424
0006
2,5TR
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
5TR
21794
86617
43520
54656
56272
63490
10TR
74110
26842
77190
40TR
15828
06888
91369
ĐB
346270
349148
564059
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn