KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 18/09/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
38
27
250N
296
126
500N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
2,5TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
5TR
03549
00582
32955
70010
10TR
18167
78620
40TR
07816
16671
ĐB
805515
612558
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 18/09/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
38
27
250N
296
126
500N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
2,5TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
5TR
03549
00582
32955
70010
10TR
18167
78620
40TR
07816
16671
ĐB
805515
612558
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 18/09/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
38
27
250N
296
126
500N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
2,5TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
5TR
03549
00582
32955
70010
10TR
18167
78620
40TR
07816
16671
ĐB
805515
612558
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 18/09/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
38
27
250N
296
126
500N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
2,5TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
5TR
03549
00582
32955
70010
10TR
18167
78620
40TR
07816
16671
ĐB
805515
612558
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 18/09/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
38
27
250N
296
126
500N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
2,5TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
5TR
03549
00582
32955
70010
10TR
18167
78620
40TR
07816
16671
ĐB
805515
612558
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 18/09/2023
T.HaiPhú YênThừa T. Huế
SSTTH
100N
38
27
250N
296
126
500N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
2,5TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
5TR
03549
00582
32955
70010
10TR
18167
78620
40TR
07816
16671
ĐB
805515
612558
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn