KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/12/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
07
73
78
250N
805
551
770
500N
3836
6913
0605
5479
4120
8441
4209
3939
4414
1TR
4720
6450
1960
2,5TR
22480
98546
47262
52058
36046
15745
40836
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
08418
65085
88558
75008
42544
50798
79043
5TR
96401
18809
08909
83326
96430
61151
10TR
27566
74460
40657
40TR
09580
88766
39944
ĐB
962043
116008
178713
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/12/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
07
73
78
250N
805
551
770
500N
3836
6913
0605
5479
4120
8441
4209
3939
4414
1TR
4720
6450
1960
2,5TR
22480
98546
47262
52058
36046
15745
40836
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
08418
65085
88558
75008
42544
50798
79043
5TR
96401
18809
08909
83326
96430
61151
10TR
27566
74460
40657
40TR
09580
88766
39944
ĐB
962043
116008
178713
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/12/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
07
73
78
250N
805
551
770
500N
3836
6913
0605
5479
4120
8441
4209
3939
4414
1TR
4720
6450
1960
2,5TR
22480
98546
47262
52058
36046
15745
40836
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
08418
65085
88558
75008
42544
50798
79043
5TR
96401
18809
08909
83326
96430
61151
10TR
27566
74460
40657
40TR
09580
88766
39944
ĐB
962043
116008
178713
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/12/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
07
73
78
250N
805
551
770
500N
3836
6913
0605
5479
4120
8441
4209
3939
4414
1TR
4720
6450
1960
2,5TR
22480
98546
47262
52058
36046
15745
40836
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
08418
65085
88558
75008
42544
50798
79043
5TR
96401
18809
08909
83326
96430
61151
10TR
27566
74460
40657
40TR
09580
88766
39944
ĐB
962043
116008
178713
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/12/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
07
73
78
250N
805
551
770
500N
3836
6913
0605
5479
4120
8441
4209
3939
4414
1TR
4720
6450
1960
2,5TR
22480
98546
47262
52058
36046
15745
40836
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
08418
65085
88558
75008
42544
50798
79043
5TR
96401
18809
08909
83326
96430
61151
10TR
27566
74460
40657
40TR
09580
88766
39944
ĐB
962043
116008
178713
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/12/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
07
73
78
250N
805
551
770
500N
3836
6913
0605
5479
4120
8441
4209
3939
4414
1TR
4720
6450
1960
2,5TR
22480
98546
47262
52058
36046
15745
40836
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
08418
65085
88558
75008
42544
50798
79043
5TR
96401
18809
08909
83326
96430
61151
10TR
27566
74460
40657
40TR
09580
88766
39944
ĐB
962043
116008
178713
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn