KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
31
56
24
250N
237
045
618
500N
8921
6147
7397
1267
6310
3489
0038
0822
8335
1TR
0764
2314
2059
2,5TR
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
5TR
10132
35319
96883
84651
84706
77896
10TR
87567
13770
50109
40TR
57815
68256
89520
ĐB
532612
325861
584855
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
31
56
24
250N
237
045
618
500N
8921
6147
7397
1267
6310
3489
0038
0822
8335
1TR
0764
2314
2059
2,5TR
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
5TR
10132
35319
96883
84651
84706
77896
10TR
87567
13770
50109
40TR
57815
68256
89520
ĐB
532612
325861
584855
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
31
56
24
250N
237
045
618
500N
8921
6147
7397
1267
6310
3489
0038
0822
8335
1TR
0764
2314
2059
2,5TR
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
5TR
10132
35319
96883
84651
84706
77896
10TR
87567
13770
50109
40TR
57815
68256
89520
ĐB
532612
325861
584855
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
31
56
24
250N
237
045
618
500N
8921
6147
7397
1267
6310
3489
0038
0822
8335
1TR
0764
2314
2059
2,5TR
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
5TR
10132
35319
96883
84651
84706
77896
10TR
87567
13770
50109
40TR
57815
68256
89520
ĐB
532612
325861
584855
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
31
56
24
250N
237
045
618
500N
8921
6147
7397
1267
6310
3489
0038
0822
8335
1TR
0764
2314
2059
2,5TR
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
5TR
10132
35319
96883
84651
84706
77896
10TR
87567
13770
50109
40TR
57815
68256
89520
ĐB
532612
325861
584855
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/09/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
31
56
24
250N
237
045
618
500N
8921
6147
7397
1267
6310
3489
0038
0822
8335
1TR
0764
2314
2059
2,5TR
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
5TR
10132
35319
96883
84651
84706
77896
10TR
87567
13770
50109
40TR
57815
68256
89520
ĐB
532612
325861
584855
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn