KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
00
53
250N
145
294
500N
8855
3986
9802
6665
5930
4509
1TR
4198
3994
2,5TR
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
5TR
08873
96200
05583
86205
10TR
63269
95824
40TR
98474
25032
ĐB
416748
104478
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
00
53
250N
145
294
500N
8855
3986
9802
6665
5930
4509
1TR
4198
3994
2,5TR
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
5TR
08873
96200
05583
86205
10TR
63269
95824
40TR
98474
25032
ĐB
416748
104478
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
00
53
250N
145
294
500N
8855
3986
9802
6665
5930
4509
1TR
4198
3994
2,5TR
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
5TR
08873
96200
05583
86205
10TR
63269
95824
40TR
98474
25032
ĐB
416748
104478
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
00
53
250N
145
294
500N
8855
3986
9802
6665
5930
4509
1TR
4198
3994
2,5TR
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
5TR
08873
96200
05583
86205
10TR
63269
95824
40TR
98474
25032
ĐB
416748
104478
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
00
53
250N
145
294
500N
8855
3986
9802
6665
5930
4509
1TR
4198
3994
2,5TR
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
5TR
08873
96200
05583
86205
10TR
63269
95824
40TR
98474
25032
ĐB
416748
104478
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 15/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
00
53
250N
145
294
500N
8855
3986
9802
6665
5930
4509
1TR
4198
3994
2,5TR
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
5TR
08873
96200
05583
86205
10TR
63269
95824
40TR
98474
25032
ĐB
416748
104478
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn