KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 14/01/2023
T.BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
SDGSGSD
100N
97
26
76
250N
130
622
707
500N
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
1TR
0728
5778
4546
2,5TR
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
5TR
94992
63416
06897
37701
37812
32454
10TR
31251
33955
94551
40TR
56176
85638
93320
ĐB
415405
955137
061362
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 14/01/2023
T.BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
SDGSGSD
100N
97
26
76
250N
130
622
707
500N
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
1TR
0728
5778
4546
2,5TR
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
5TR
94992
63416
06897
37701
37812
32454
10TR
31251
33955
94551
40TR
56176
85638
93320
ĐB
415405
955137
061362
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 14/01/2023
T.BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
SDGSGSD
100N
97
26
76
250N
130
622
707
500N
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
1TR
0728
5778
4546
2,5TR
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
5TR
94992
63416
06897
37701
37812
32454
10TR
31251
33955
94551
40TR
56176
85638
93320
ĐB
415405
955137
061362
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 14/01/2023
T.BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
SDGSGSD
100N
97
26
76
250N
130
622
707
500N
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
1TR
0728
5778
4546
2,5TR
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
5TR
94992
63416
06897
37701
37812
32454
10TR
31251
33955
94551
40TR
56176
85638
93320
ĐB
415405
955137
061362
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 14/01/2023
T.BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
SDGSGSD
100N
97
26
76
250N
130
622
707
500N
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
1TR
0728
5778
4546
2,5TR
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
5TR
94992
63416
06897
37701
37812
32454
10TR
31251
33955
94551
40TR
56176
85638
93320
ĐB
415405
955137
061362
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 14/01/2023
T.BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
SDGSGSD
100N
97
26
76
250N
130
622
707
500N
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
1TR
0728
5778
4546
2,5TR
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
5TR
94992
63416
06897
37701
37812
32454
10TR
31251
33955
94551
40TR
56176
85638
93320
ĐB
415405
955137
061362
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn