KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 12/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
03
39
88
250N
886
375
567
500N
5600
2373
6080
2116
6637
6026
7045
1597
1267
1TR
5316
0280
0562
2,5TR
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
5TR
46076
44087
38252
84317
62482
96452
10TR
98236
16783
96871
40TR
44753
54741
74828
ĐB
707383
424873
050094
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 12/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
03
39
88
250N
886
375
567
500N
5600
2373
6080
2116
6637
6026
7045
1597
1267
1TR
5316
0280
0562
2,5TR
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
5TR
46076
44087
38252
84317
62482
96452
10TR
98236
16783
96871
40TR
44753
54741
74828
ĐB
707383
424873
050094
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 12/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
03
39
88
250N
886
375
567
500N
5600
2373
6080
2116
6637
6026
7045
1597
1267
1TR
5316
0280
0562
2,5TR
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
5TR
46076
44087
38252
84317
62482
96452
10TR
98236
16783
96871
40TR
44753
54741
74828
ĐB
707383
424873
050094
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 12/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
03
39
88
250N
886
375
567
500N
5600
2373
6080
2116
6637
6026
7045
1597
1267
1TR
5316
0280
0562
2,5TR
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
5TR
46076
44087
38252
84317
62482
96452
10TR
98236
16783
96871
40TR
44753
54741
74828
ĐB
707383
424873
050094
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 12/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
03
39
88
250N
886
375
567
500N
5600
2373
6080
2116
6637
6026
7045
1597
1267
1TR
5316
0280
0562
2,5TR
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
5TR
46076
44087
38252
84317
62482
96452
10TR
98236
16783
96871
40TR
44753
54741
74828
ĐB
707383
424873
050094
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 12/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
03
39
88
250N
886
375
567
500N
5600
2373
6080
2116
6637
6026
7045
1597
1267
1TR
5316
0280
0562
2,5TR
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
5TR
46076
44087
38252
84317
62482
96452
10TR
98236
16783
96871
40TR
44753
54741
74828
ĐB
707383
424873
050094
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn