KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 05/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
95
65
37
250N
430
762
944
500N
6830
7643
4492
1641
4539
2063
5531
0059
7626
1TR
8182
9565
5549
2,5TR
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
5TR
62963
23835
00854
19786
15318
42259
10TR
09472
16852
56504
40TR
81002
21726
37156
ĐB
714799
373200
789845
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 05/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
95
65
37
250N
430
762
944
500N
6830
7643
4492
1641
4539
2063
5531
0059
7626
1TR
8182
9565
5549
2,5TR
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
5TR
62963
23835
00854
19786
15318
42259
10TR
09472
16852
56504
40TR
81002
21726
37156
ĐB
714799
373200
789845
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 05/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
95
65
37
250N
430
762
944
500N
6830
7643
4492
1641
4539
2063
5531
0059
7626
1TR
8182
9565
5549
2,5TR
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
5TR
62963
23835
00854
19786
15318
42259
10TR
09472
16852
56504
40TR
81002
21726
37156
ĐB
714799
373200
789845
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 05/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
95
65
37
250N
430
762
944
500N
6830
7643
4492
1641
4539
2063
5531
0059
7626
1TR
8182
9565
5549
2,5TR
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
5TR
62963
23835
00854
19786
15318
42259
10TR
09472
16852
56504
40TR
81002
21726
37156
ĐB
714799
373200
789845
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 05/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
95
65
37
250N
430
762
944
500N
6830
7643
4492
1641
4539
2063
5531
0059
7626
1TR
8182
9565
5549
2,5TR
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
5TR
62963
23835
00854
19786
15318
42259
10TR
09472
16852
56504
40TR
81002
21726
37156
ĐB
714799
373200
789845
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 05/01/2023
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
95
65
37
250N
430
762
944
500N
6830
7643
4492
1641
4539
2063
5531
0059
7626
1TR
8182
9565
5549
2,5TR
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
5TR
62963
23835
00854
19786
15318
42259
10TR
09472
16852
56504
40TR
81002
21726
37156
ĐB
714799
373200
789845
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn