KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 01/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
78
22
250N
025
857
500N
4128
6164
1016
2677
8070
4565
1TR
8291
0058
2,5TR
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
5TR
55898
37552
00432
35553
10TR
62140
99822
40TR
88528
81227
ĐB
313644
454379
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 01/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
78
22
250N
025
857
500N
4128
6164
1016
2677
8070
4565
1TR
8291
0058
2,5TR
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
5TR
55898
37552
00432
35553
10TR
62140
99822
40TR
88528
81227
ĐB
313644
454379
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 01/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
78
22
250N
025
857
500N
4128
6164
1016
2677
8070
4565
1TR
8291
0058
2,5TR
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
5TR
55898
37552
00432
35553
10TR
62140
99822
40TR
88528
81227
ĐB
313644
454379
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 01/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
78
22
250N
025
857
500N
4128
6164
1016
2677
8070
4565
1TR
8291
0058
2,5TR
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
5TR
55898
37552
00432
35553
10TR
62140
99822
40TR
88528
81227
ĐB
313644
454379
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 01/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
78
22
250N
025
857
500N
4128
6164
1016
2677
8070
4565
1TR
8291
0058
2,5TR
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
5TR
55898
37552
00432
35553
10TR
62140
99822
40TR
88528
81227
ĐB
313644
454379
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 01/01/2023
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
78
22
250N
025
857
500N
4128
6164
1016
2677
8070
4565
1TR
8291
0058
2,5TR
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
5TR
55898
37552
00432
35553
10TR
62140
99822
40TR
88528
81227
ĐB
313644
454379
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn