KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Bắc
(Áp dụng chung cho khu vực Miền Bắc)
Kết quả xổ số ngày: 14/10/2022
T.SáuXổ số Hải Phòng
ĐB
57974
G.Nhất
15324
G.Nhì
29062
35164
G.Ba
54267
19205
53894
86391
87598
37568
G.Tư
8724
2642
2107
7220
G.Năm
7356
1703
9977
2587
4248
0538
G.Sáu
770
996
138
G.Bảy
68
17
39
74
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Bắc
(Áp dụng chung cho khu vực Miền Bắc)
Kết quả xổ số ngày: 14/10/2022
T.SáuXổ số Hải Phòng
ĐB
57974
G.Nhất
15324
G.Nhì
29062
35164
G.Ba
54267
19205
53894
86391
87598
37568
G.Tư
8724
2642
2107
7220
G.Năm
7356
1703
9977
2587
4248
0538
G.Sáu
770
996
138
G.Bảy
68
17
39
74
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Bắc
(Áp dụng chung cho khu vực Miền Bắc)
Kết quả xổ số ngày: 14/10/2022
T.SáuXổ số Hải Phòng
ĐB
57974
G.Nhất
15324
G.Nhì
29062
35164
G.Ba
54267
19205
53894
86391
87598
37568
G.Tư
8724
2642
2107
7220
G.Năm
7356
1703
9977
2587
4248
0538
G.Sáu
770
996
138
G.Bảy
68
17
39
74
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Bắc
(Áp dụng chung cho khu vực Miền Bắc)
Kết quả xổ số ngày: 14/10/2022
T.SáuXổ số Hải Phòng
ĐB
57974
G.Nhất
15324
G.Nhì
29062
35164
G.Ba
54267
19205
53894
86391
87598
37568
G.Tư
8724
2642
2107
7220
G.Năm
7356
1703
9977
2587
4248
0538
G.Sáu
770
996
138
G.Bảy
68
17
39
74
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Bắc
(Áp dụng chung cho khu vực Miền Bắc)
Kết quả xổ số ngày: 14/10/2022
T.SáuXổ số Hải Phòng
ĐB
57974
G.Nhất
15324
G.Nhì
29062
35164
G.Ba
54267
19205
53894
86391
87598
37568
G.Tư
8724
2642
2107
7220
G.Năm
7356
1703
9977
2587
4248
0538
G.Sáu
770
996
138
G.Bảy
68
17
39
74
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Bắc
(Áp dụng chung cho khu vực Miền Bắc)
Kết quả xổ số ngày: 14/10/2022
T.SáuXổ số Hải Phòng
ĐB
57974
G.Nhất
15324
G.Nhì
29062
35164
G.Ba
54267
19205
53894
86391
87598
37568
G.Tư
8724
2642
2107
7220
G.Năm
7356
1703
9977
2587
4248
0538
G.Sáu
770
996
138
G.Bảy
68
17
39
74
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn