Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: 2C2
100N 38
200N 068
400N 726559074892
1TR 6652
3TR 08116172832741891206736023227369900
10TR 7403177648
15TR 58340
30TR 31766
ĐB
860245
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/02/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 7,6,2,0
3 1 6,8
9,5,0 2
8,7 3 8,1
4 8,0,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 2
1,0,6 6 8,5,6
0 7 3
3,6,1,4 8 3
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 04/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: 2B
100N 47
200N 509
400N 521864610873
1TR 8820
3TR 46196280183209450761254157525970859
10TR 8154148344
15TR 87515
30TR 88847
ĐB
603918
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
6,6,4 1 8,8,5,5,8
2 0
7 3
9,4 4 7,1,4,7
Chục Số Đơn vị
1,1 5 9,9
9 6 1,1
4,4 7 3
1,1,1 8
0,5,5 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 28/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: 1E2
100N 29
200N 828
400N 759775238770
1TR 2260
3TR 16877508812663047963534925384170875
10TR 6020824276
15TR 53910
30TR 88064
ĐB
649307
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,6,3,1 0 8,7
8,4 1 0
9 2 9,8,3
2,6 3 0
6 4 1
Chục Số Đơn vị
7 5
7 6 0,3,4
9,7,0 7 0,7,5,6
2,0 8 1
2 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 21/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: 1D2
100N 20
200N 941
400N 001945100806
1TR 5511
3TR 02914361848711546224036903081048849
10TR 3434020720
15TR 58564
30TR 88841
ĐB
194963
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1,9,1,4,2 0 6
4,1,4 1 9,0,1,4,5,0
2 0,4,0
6 3
1,8,2,6 4 1,9,0,1
Chục Số Đơn vị
1 5
0 6 4,3
7
8 4
1,4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 14/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: 1C2
100N 46
200N 532
400N 512105272969
1TR 2496
3TR 13009142777765683096990275817336635
10TR 1647449612
15TR 35083
30TR 45382
ĐB
021420
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
2 1 2
3,1,8 2 1,7,7,0
7,8 3 2,5
7 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 6
4,9,5,9 6 9
2,7,2 7 7,3,4
8 3,2
6,0 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 07/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: 1B2
100N 35
200N 348
400N 417002253220
1TR 2864
3TR 40420475237843251433544946233269853
10TR 4997902545
15TR 32444
30TR 56715
ĐB
334781
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,2 0
8 1 5
3,3 2 5,0,0,3
2,3,5 3 5,2,3,2
6,9,4 4 8,5,4
Chục Số Đơn vị
3,2,4,1 5 3
6 4
7 0,9
4 8 1
7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 31/12/2018
Thứ Hai
Loại vé: 12F2
100N 26
200N 492
400N 015935953106
1TR 6296
3TR 72406123561116690235215241503981267
10TR 3544274042
15TR 73576
30TR 29721
ĐB
587766
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/12/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,6
2 1
9,4,4 2 6,4,1
3 5,9
2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
9,3 5 9,6
2,0,9,0,5,6,7,6 6 6,7,6
6 7 6
8
5,3 9 2,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755