Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2019
Kết quả xổ số Tây Ninh - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N 18
200N 072
400N 519106264945
1TR 1135
3TR 13799363690757049683169548096951214
10TR 8638887750
15TR 06636
30TR 55937
ĐB
434743
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
9 1 8,4
7 2 6
8,4 3 5,6,7
5,1 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,3 5 4,0
2,3 6 9,9
3 7 2,0
1,8 8 3,8
9,6,6 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N 08
200N 509
400N 161152817564
1TR 2422
3TR 58607950751832698121043319223549397
10TR 4815553496
15TR 84053
30TR 02759
ĐB
797741
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,9,7
1,8,2,3,4 1 1
2 2 2,6,1
5 3 1,5
6 4 1
Chục Số Đơn vị
7,3,5 5 5,3,9
2,9 6 4
0,9 7 5
0 8 1
0,5 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 28/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K4
100N 30
200N 653
400N 423990523751
1TR 8596
3TR 17912664509735335818519893604882665
10TR 6895324003
15TR 24221
30TR 67151
ĐB
362211
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/02/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 3
5,2,5,1 1 2,8,1
5,1 2 1
5,5,5,0 3 0,9
4 8
Chục Số Đơn vị
6 5 3,2,1,0,3,3,1
9 6 5
7
1,4 8 9
3,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 21/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N 96
200N 897
400N 034447514671
1TR 2057
3TR 16452947567352356061683398528572798
10TR 6465150244
15TR 59856
30TR 40091
ĐB
705826
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/02/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
5,7,6,5,9 1
5 2 3,6
2 3 9
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
8 5 1,7,2,6,1,6
9,5,5,2 6 1
9,5 7 1
9 8 5
3 9 6,7,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N 37
200N 658
400N 301881915012
1TR 7232
3TR 50756017372472425940024509393838215
10TR 2426620085
15TR 83625
30TR 97656
ĐB
061560
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5,6 0
9 1 8,2,5
1,3 2 4,5
3 7,2,7,8
2 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8,2 5 8,6,0,6
5,6,5 6 6,0
3,3 7
5,1,3 8 5
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N 39
200N 232
400N 249388756653
1TR 5457
3TR 95098177544851366011235814444432051
10TR 4456636769
15TR 46970
30TR 59484
ĐB
580429
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0
1,8,5 1 3,1
3 2 9
9,5,1 3 9,2
5,4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,7,4,1
6 6 6,9
5 7 5,0
9 8 1,4
3,6,2 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K5
100N 59
200N 952
400N 089039676144
1TR 0228
3TR 29249984164127827342214456663588349
10TR 2094778146
15TR 19939
30TR 81088
ĐB
878544
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 6
5,4 2 8
3 5,9
4,4 4 4,9,2,5,9,7,6,4
Chục Số Đơn vị
4,3 5 9,2
1,4 6 7
6,4 7 8
2,7,8 8 8
5,4,4,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755