Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2019
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 11
250N 276
500N 406127210561
1TR 2865
2,5TR 92415665555218691253861537038177454
5TR 9673838614
10TR 80144
40TR 49363
ĐB
608343
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1,6,2,6,8 1 1,5,4
2 1
5,5,6,4 3 8
5,1,4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 5,3,3,4
7,8 6 1,1,5,3
7 6
3 8 6,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 84
250N 364
500N 558913851756
1TR 0221
2,5TR 72515225559272270917981247564362976
5TR 1932267970
10TR 58460
40TR 01857
ĐB
435258
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,6 0
2 1 5,7
2,2 2 1,2,4,2
4 3
8,6,2 4 3
Chục Số Đơn vị
8,1,5 5 6,5,7,8
5,7 6 4,0
1,5 7 6,0
5 8 4,9,5
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 28/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 46
250N 461
500N 024887884676
1TR 5524
2,5TR 98275472422497913415555196728358679
5TR 7400750485
10TR 70588
40TR 00874
ĐB
684709
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,9
6 1 5,9
4 2 4
8 3
2,7 4 6,8,2
Chục Số Đơn vị
7,1,8 5
4,7 6 1
0 7 6,5,9,9,4
4,8,8 8 8,3,5,8
7,1,7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 21/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 48
250N 718
500N 749511424788
1TR 3103
2,5TR 93777961230498388322999881220739360
5TR 1421105673
10TR 66324
40TR 53511
ĐB
607397
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,7
1,1 1 8,1,1
4,2 2 3,2,4
0,2,8,7 3
2 4 8,2
Chục Số Đơn vị
9 5
6 0
7,0,9 7 7,3
4,1,8,8 8 8,3,8
9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 64
250N 747
500N 192624022221
1TR 0720
2,5TR 93146497821134641311607960990371334
5TR 3462813933
10TR 53319
40TR 89873
ĐB
598136
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,3
2,1 1 1,9
0,8 2 6,1,0,8
0,3,7 3 4,3,6
6,3 4 7,6,6
Chục Số Đơn vị
5
2,4,4,9,3 6 4
4 7 3
2 8 2
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 34
250N 648
500N 876612324285
1TR 8833
2,5TR 50079325152321281212438933767862520
5TR 8113765007
10TR 08055
40TR 76749
ĐB
456145
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 7
1 5,2,2
3,1,1 2 0
3,9 3 4,2,3,7
3 4 8,9,5
Chục Số Đơn vị
8,1,5,4 5 5
6 6 6
3,0 7 9,8
4,7 8 5
7,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 67
250N 202
500N 589141689558
1TR 4108
2,5TR 96638007608501704791028354802710102
5TR 7154863345
10TR 67332
40TR 12100
ĐB
689165
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 2,8,2,0
9,9 1 7
0,0,3 2 7
3 8,5,2
4 8,5
Chục Số Đơn vị
3,4,6 5 8
6 7,8,0,5
6,1,2 7
6,5,0,3,4 8
9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755