Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Phú Yên - 11/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 33
250N 812
500N 283841022585
1TR 1912
2,5TR 05855299962443798915357726474142527
5TR 7097946730
10TR 93048
40TR 07691
ĐB
120655
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/02/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 2
4,9 1 2,2,5
1,0,1,7 2 7
3 3 3,8,7,0
4 1,8
Chục Số Đơn vị
8,5,1,5 5 5,5
9 6
3,2 7 2,9
3,4 8 5
7 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 04/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 11
250N 381
500N 853742606536
1TR 7854
2,5TR 24890955648910596946156977039950300
5TR 0218528404
10TR 24514
40TR 22566
ĐB
705153
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9,0 0 5,0,4
1,8 1 1,4
2
5 3 7,6
5,6,0,1 4 6
Chục Số Đơn vị
0,8 5 4,3
3,4,6 6 0,4,6
3,9 7
8 1,5
9 9 0,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 28/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 07
250N 266
500N 187850655651
1TR 5710
2,5TR 77798746027114396615990409680059887
5TR 1388330724
10TR 42391
40TR 84080
ĐB
262598
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/01/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4,0,8 0 7,2,0
5,9 1 0,5
0 2 4
4,8 3
2 4 3,0
Chục Số Đơn vị
6,1 5 1
6 6 6,5
0,8 7 8
7,9,9 8 7,3,0
9 8,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 21/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 24
250N 457
500N 508703793685
1TR 2525
2,5TR 53945436721860077378021078447775978
5TR 1030495842
10TR 73219
40TR 95038
ĐB
773108
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/01/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,4,8
1 9
7,4 2 4,5
3 8
2,0 4 5,2
Chục Số Đơn vị
8,2,4 5 7
6
5,8,0,7 7 9,2,8,7,8
7,7,3,0 8 7,5
7,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 14/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 19
250N 240
500N 575650615641
1TR 5598
2,5TR 36120134016776194603892072347821684
5TR 4008444599
10TR 01593
40TR 86231
ĐB
528350
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,5 0 1,3,7
6,4,0,6,3 1 9
2 0
0,9 3 1
8,8 4 0,1
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5 6 1,1
0 7 8
9,7 8 4,4
1,9 9 8,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 07/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 17
250N 638
500N 456678689604
1TR 8260
2,5TR 20795819484214864458502498671012927
5TR 7298237496
10TR 86061
40TR 95559
ĐB
602237
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 4
6 1 7,0
8 2 7
3 8,7
0 4 8,8,9
Chục Số Đơn vị
9 5 8,9
6,9 6 6,8,0,1
1,2,3 7
3,6,4,4,5 8 2
4,5 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 31/12/2018
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 85
250N 926
500N 728685805304
1TR 5660
2,5TR 75310750615397786058641172961440970
5TR 3555459080
10TR 51108
40TR 93850
ĐB
483693
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 31/12/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 31/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6,1,7,8,5 0 4,8
6 1 0,7,4
2 6
9 3
0,1,5 4
Chục Số Đơn vị
8 5 8,4,0
2,8 6 0,1
7,1 7 7,0
5,0 8 5,6,0,0
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755