Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2019
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 73283182
G.Sáu 758605254
G.Năm 647836342034215498431243
G.Tư 1313077818410318
G.Ba 517318227532352859352366555488
G.Nhì 8424145914
G.Nhất 15029
ĐB
75608
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
3,4,3,4 1 3,8,4
8,5 2 8,9
7,4,4,1 3 1,4,4,1,5
5,3,3,5,1 4 3,3,1,1
Chục Số Đơn vị
0,7,3,6 5 8,4,4,2
6 5
7 3,8,8,5
2,5,7,7,1,8,0 8 2,8
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 36308570
G.Sáu 956781069
G.Năm 200710269874113357203016
G.Tư 6579903094248380
G.Ba 094642781551563526917698964292
G.Nhì 9463019339
G.Nhất 51065
ĐB
72672
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7,2,3,8,3 0 7
8,9 1 6,5
9,7 2 6,0,4
3,6 3 6,0,3,0,0,9
7,2,6 4
Chục Số Đơn vị
8,1,6 5 6
3,5,2,1 6 9,4,3,5
0 7 0,4,9,2
8 5,1,0,9
6,7,8,3 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 28/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 08172663
G.Sáu 169178951
G.Năm 901152005087612824272478
G.Tư 3161518896170660
G.Ba 446799271635241043317925113630
G.Nhì 0537839524
G.Nhất 96589
ĐB
61214
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/02/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6,3 0 8,0
5,1,6,4,3,5 1 7,1,7,6,4
2 6,8,7,4
6 3 1,0
2,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 1,1
2,1 6 3,9,1,0
1,8,2,1 7 8,8,9,8
0,7,2,7,8,7 8 7,8,9
6,7,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 65403376
G.Sáu 974962317
G.Năm 823447644536969468433812
G.Tư 7907460239216172
G.Ba 156821401543743570488999340390
G.Nhì 5703979159
G.Nhất 75866
ĐB
89968
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/02/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,2
2 1 7,2,5
6,1,0,7,8 2 1
3,4,4,9 3 3,4,6,9
7,3,6,9 4 0,3,3,8
Chục Số Đơn vị
6,1 5 9
7,3,6 6 5,2,4,6,8
1,0 7 6,4,2
4,6 8 2
3,5 9 4,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 40924178
G.Sáu 878973592
G.Năm 856267349287574934394287
G.Tư 9374666544204353
G.Ba 594317679862214115108444658671
G.Nhì 1313805847
G.Nhất 12758
ĐB
28929
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,1 0
4,3,7 1 4,0
9,9,6 2 0,9
7,5 3 4,9,1,8
3,7,1 4 0,1,9,6,7
Chục Số Đơn vị
6 5 3,8
4 6 2,5
8,8,4 7 8,8,3,4,1
7,7,9,3,5 8 7,7
4,3,2 9 2,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 16997343
G.Sáu 381811374
G.Năm 678392547418817902244720
G.Tư 1952284347248141
G.Ba 039435131777652917110964118425
G.Nhì 1186739080
G.Nhất 66550
ĐB
77622
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,5 0
8,1,4,1,4 1 6,1,8,7,1
5,5,2 2 4,0,4,5,2
7,4,8,4,4 3
7,5,2,2 4 3,3,1,3,1
Chục Số Đơn vị
2 5 4,2,2,0
1 6 7
1,6 7 3,4,9
1 8 1,3,0
9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755