Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: F06
100N 97
200N 363
400N 487838270572
1TR 3967
3TR 41201648287501931980829066678814116
10TR 3782260546
15TR 72521
30TR 39979
ĐB
638965
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/02/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,6
0,2 1 9,6
7,2 2 7,8,2,1
6 3
4 6
Chục Số Đơn vị
6 5
0,1,4 6 3,7,5
9,2,6 7 8,2,9
7,2,8 8 0,8
1,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 04/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: F05
100N 67
200N 998
400N 974267334039
1TR 6256
3TR 92240298498177595268470007156106434
10TR 1978975107
15TR 02495
30TR 27071
ĐB
673391
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0,7
6,7,9 1
4 2
3 3 3,9,4
3 4 2,0,9
Chục Số Đơn vị
7,9 5 6
5 6 7,8,1
6,0 7 5,1
9,6 8 9
3,4,8 9 8,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 28/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: F04
100N 20
200N 989
400N 170963625333
1TR 9028
3TR 54553431411283366500888599801244475
10TR 9254813980
15TR 24824
30TR 39808
ĐB
393340
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 28/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 28/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,0,8,4 0 9,0,8
4 1 2
6,1 2 0,8,4
3,5,3 3 3,3
2 4 1,8,0
Chục Số Đơn vị
7 5 3,9
6 2
7 5
2,4,0 8 9,0
8,0,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 21/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: F03
100N 35
200N 058
400N 712088502285
1TR 8022
3TR 63241014232347155166572032379181580
10TR 8401386209
15TR 94348
30TR 31579
ĐB
026677
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5,8 0 3,9
4,7,9 1 3
2 2 0,2,3
2,0,1 3 5
4 1,8
Chục Số Đơn vị
3,8 5 8,0
6 6 6
7 7 1,9,7
5,4 8 5,0
0,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 14/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: F02
100N 02
200N 217
400N 246661841716
1TR 1221
3TR 56389006230591229743884186251427731
10TR 2707175603
15TR 58204
30TR 30251
ĐB
760561
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,3,4
2,3,7,5,6 1 7,6,2,8,4
0,1 2 1,3
2,4,0 3 1
8,1,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 1
6,1 6 6,1
1 7 1
1 8 4,9
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 07/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: F01
100N 06
200N 545
400N 491370326191
1TR 3189
3TR 39858812545684328817264888447689251
10TR 0290084542
15TR 89636
30TR 98651
ĐB
442676
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,0
9,5,5 1 3,7
3,4 2
1,4 3 2,6
5 4 5,3,2
Chục Số Đơn vị
4 5 8,4,1,1
0,7,3,7 6
1 7 6,6
5,8 8 9,8
8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 31/12/2018
Thứ Hai
Loại vé: D53
100N 05
200N 066
400N 220795506674
1TR 5054
3TR 80112299648646664951319150209640748
10TR 3644872255
15TR 32014
30TR 91217
ĐB
120006
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 31/12/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 31/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,7,6
5 1 2,5,4,7
1 2
3
7,5,6,1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
0,1,5 5 0,4,1,5
6,6,9,0 6 6,4,6
0,1 7 4
4,4 8
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755