Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2019
Kết quả xổ số Bình Thuận - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N 79
200N 634
400N 382801638790
1TR 6484
3TR 47402975919327090325633306353359736
10TR 2996894645
15TR 73622
30TR 80979
ĐB
763487
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7,3 0 2
9 1
0,2 2 8,5,2
6,3 3 4,0,3,6
3,8 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4 5
3 6 3,8
8 7 9,0,9
2,6 8 4,7
7,7 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N 87
200N 887
400N 079982959594
1TR 1677
3TR 80052767267541356945895143056616494
10TR 7263011019
15TR 50730
30TR 37741
ĐB
148835
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,3 0
4 1 3,4,9
5 2 6
1 3 0,0,5
9,1,9 4 5,1
Chục Số Đơn vị
9,4,3 5 2
2,6 6 6
8,8,7 7 7
8 7,7
9,1 9 9,5,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 28/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K4
100N 59
200N 624
400N 087016117896
1TR 1370
3TR 00438792693096909126587068255103535
10TR 7084249460
15TR 96218
30TR 68277
ĐB
476211
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7,6 0 6
1,5,1 1 1,8,1
4 2 4,6
3 8,5
2 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 9,1
9,2,0 6 9,9,0
7 7 0,0,7
3,1 8
5,6,6 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 21/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N 92
200N 711
400N 578680774908
1TR 9985
3TR 70287329536488625219902679849632883
10TR 3317376660
15TR 79173
30TR 39756
ĐB
662427
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 8
1 1 1,9
9 2 7
5,8,7,7 3
4
Chục Số Đơn vị
8 5 3,6
8,8,9,5 6 7,0
7,8,6,2 7 7,3,3
0 8 6,5,7,6,3
1 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N 17
200N 622
400N 258050668595
1TR 0114
3TR 49827630772843978280983932490855513
10TR 0663599668
15TR 69503
30TR 17551
ĐB
558314
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 8,3
5 1 7,4,3,4
2 2 2,7
9,1,0 3 9,5
1,1 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 1
6 6 6,8
1,2,7 7 7
0,6 8 0,0
3 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N 32
200N 480
400N 143584670722
1TR 2909
3TR 46352935577793045089549111528970474
10TR 0528437373
15TR 17305
30TR 23556
ĐB
686559
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 9,5
1 1 1
3,2,5 2 2
7 3 2,5,0
7,8 4
Chục Số Đơn vị
3,0 5 2,7,6,9
5 6 7
6,5 7 4,3
8 0,9,9,4
0,8,8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K5
100N 86
200N 272
400N 179589221337
1TR 2701
3TR 50072772977011768691324233301701515
10TR 1421185695
15TR 21500
30TR 14895
ĐB
166563
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,9,1 1 7,7,5,1
7,2,7 2 2,3
2,6 3 7
4
Chục Số Đơn vị
9,1,9,9 5
8 6 3
3,9,1,1 7 2,2
8 6
9 5,7,1,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755