Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: T5-K4
100N 16
200N 777
400N 115272949338
1TR 8090
3TR 53967660975258159588060083741512029
10TR 4292941088
15TR 51664
30TR 43679
ĐB
684451
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
8,5 1 6,5
5 2 9,9
3 8
9,6 4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,1
1 6 7,4
7,6,9 7 7,9
3,8,0,8 8 1,8,8
2,2,7 9 4,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: T5-K3
100N 74
200N 046
400N 266799842163
1TR 7821
3TR 12709081096605127118989198698375695
10TR 9424981251
15TR 61440
30TR 96768
ĐB
723666
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9
2,5,5 1 8,9
2 1
6,8 3
7,8 4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
9 5 1,1
4,6 6 7,3,8,6
6 7 4
1,6 8 4,3
0,0,1,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 10/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: T5-K2
100N 39
200N 425
400N 077942819122
1TR 1099
3TR 05242829509273298635755658614919851
10TR 0472843723
15TR 69090
30TR 45521
ĐB
082306
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 6
8,5,2 1
2,4,3 2 5,2,8,3,1
2 3 9,2,5
4 2,9
Chục Số Đơn vị
2,3,6 5 0,1
0 6 5
7 9
2 8 1
3,7,9,4 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 03/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: T5-K1
100N 13
200N 991
400N 484636678604
1TR 8406
3TR 80870351591546531705788853611040825
10TR 6554387581
15TR 12128
30TR 08785
ĐB
374593
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 4,6,5
9,8 1 3,0
2 5,8
1,4,9 3
0 4 6,3
Chục Số Đơn vị
6,0,8,2,8 5 9
4,0 6 7,5
6 7 0
2 8 5,1,5
5 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 26/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: T4-K4
100N 76
200N 128
400N 189736825176
1TR 3207
3TR 69986780959301776550421740393530473
10TR 6475583040
15TR 74805
30TR 87709
ĐB
665542
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 7,5,9
1 7
8,4 2 8
7 3 5
7 4 0,2
Chục Số Đơn vị
9,3,5,0 5 0,5
7,7,8 6
9,0,1 7 6,6,4,3
2 8 2,6
0 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 19/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: T4-K3
100N 74
200N 346
400N 230523818030
1TR 0440
3TR 74551690328575799584242689685361627
10TR 4883033521
15TR 74324
30TR 94419
ĐB
967126
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4,3 0 5
8,5,2 1 9
3 2 7,1,4,6
5 3 0,2,0
7,8,2 4 6,0
Chục Số Đơn vị
0 5 1,7,3
4,2 6 8
5,2 7 4
6 8 1,4
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 12/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: T4-K2
100N 14
200N 375
400N 790706839379
1TR 9657
3TR 94620484987289806736969026501128699
10TR 4001182986
15TR 16441
30TR 41248
ĐB
511343
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,2
1,1,4 1 4,1,1
0 2 0
8,4 3 6
1 4 1,8,3
Chục Số Đơn vị
7 5 7
3,8 6
0,5 7 5,9
9,9,4 8 3,6
7,9 9 8,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755