KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 28/11/2021
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
29
63
250N
378
460
500N
7006
3559
7945
6749
9163
4785
1TR
9688
6989
2,5TR
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
5TR
02047
71474
27354
18953
10TR
38503
49724
40TR
88959
34877
ĐB
467908
922062
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 28/11/2021
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
29
63
250N
378
460
500N
7006
3559
7945
6749
9163
4785
1TR
9688
6989
2,5TR
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
5TR
02047
71474
27354
18953
10TR
38503
49724
40TR
88959
34877
ĐB
467908
922062
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 28/11/2021
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
29
63
250N
378
460
500N
7006
3559
7945
6749
9163
4785
1TR
9688
6989
2,5TR
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
5TR
02047
71474
27354
18953
10TR
38503
49724
40TR
88959
34877
ĐB
467908
922062
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 28/11/2021
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
29
63
250N
378
460
500N
7006
3559
7945
6749
9163
4785
1TR
9688
6989
2,5TR
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
5TR
02047
71474
27354
18953
10TR
38503
49724
40TR
88959
34877
ĐB
467908
922062
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 28/11/2021
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
29
63
250N
378
460
500N
7006
3559
7945
6749
9163
4785
1TR
9688
6989
2,5TR
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
5TR
02047
71474
27354
18953
10TR
38503
49724
40TR
88959
34877
ĐB
467908
922062
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 28/11/2021
CNKhánh HòaKon Tum
SKHSKT
100N
29
63
250N
378
460
500N
7006
3559
7945
6749
9163
4785
1TR
9688
6989
2,5TR
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
5TR
02047
71474
27354
18953
10TR
38503
49724
40TR
88959
34877
ĐB
467908
922062
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn