KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2020
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
43
20
68
250N
406
231
561
500N
6270
7016
6019
2626
3003
2572
1997
6294
6270
1TR
4314
1461
4181
2,5TR
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
5TR
34790
71356
46334
16344
16679
09491
10TR
82088
64786
48124
40TR
10807
71187
25380
ĐB
808407
505760
718035
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2020
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
43
20
68
250N
406
231
561
500N
6270
7016
6019
2626
3003
2572
1997
6294
6270
1TR
4314
1461
4181
2,5TR
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
5TR
34790
71356
46334
16344
16679
09491
10TR
82088
64786
48124
40TR
10807
71187
25380
ĐB
808407
505760
718035
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2020
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
43
20
68
250N
406
231
561
500N
6270
7016
6019
2626
3003
2572
1997
6294
6270
1TR
4314
1461
4181
2,5TR
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
5TR
34790
71356
46334
16344
16679
09491
10TR
82088
64786
48124
40TR
10807
71187
25380
ĐB
808407
505760
718035
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2020
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
43
20
68
250N
406
231
561
500N
6270
7016
6019
2626
3003
2572
1997
6294
6270
1TR
4314
1461
4181
2,5TR
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
5TR
34790
71356
46334
16344
16679
09491
10TR
82088
64786
48124
40TR
10807
71187
25380
ĐB
808407
505760
718035
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2020
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
43
20
68
250N
406
231
561
500N
6270
7016
6019
2626
3003
2572
1997
6294
6270
1TR
4314
1461
4181
2,5TR
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
5TR
34790
71356
46334
16344
16679
09491
10TR
82088
64786
48124
40TR
10807
71187
25380
ĐB
808407
505760
718035
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 23/01/2020
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
43
20
68
250N
406
231
561
500N
6270
7016
6019
2626
3003
2572
1997
6294
6270
1TR
4314
1461
4181
2,5TR
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
5TR
34790
71356
46334
16344
16679
09491
10TR
82088
64786
48124
40TR
10807
71187
25380
ĐB
808407
505760
718035
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn