KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/05/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
23
67
49
250N
108
728
741
500N
4055
7121
1913
2338
2573
2008
9362
1576
2612
1TR
5457
6727
3538
2,5TR
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
5TR
52186
96993
34521
59272
55302
62433
10TR
00506
17313
05873
40TR
09880
02469
65978
ĐB
050702
509098
622028
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/05/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
23
67
49
250N
108
728
741
500N
4055
7121
1913
2338
2573
2008
9362
1576
2612
1TR
5457
6727
3538
2,5TR
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
5TR
52186
96993
34521
59272
55302
62433
10TR
00506
17313
05873
40TR
09880
02469
65978
ĐB
050702
509098
622028
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/05/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
23
67
49
250N
108
728
741
500N
4055
7121
1913
2338
2573
2008
9362
1576
2612
1TR
5457
6727
3538
2,5TR
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
5TR
52186
96993
34521
59272
55302
62433
10TR
00506
17313
05873
40TR
09880
02469
65978
ĐB
050702
509098
622028
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/05/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
23
67
49
250N
108
728
741
500N
4055
7121
1913
2338
2573
2008
9362
1576
2612
1TR
5457
6727
3538
2,5TR
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
5TR
52186
96993
34521
59272
55302
62433
10TR
00506
17313
05873
40TR
09880
02469
65978
ĐB
050702
509098
622028
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/05/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
23
67
49
250N
108
728
741
500N
4055
7121
1913
2338
2573
2008
9362
1576
2612
1TR
5457
6727
3538
2,5TR
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
5TR
52186
96993
34521
59272
55302
62433
10TR
00506
17313
05873
40TR
09880
02469
65978
ĐB
050702
509098
622028
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
Trực Tiếp KQXS & In Vé Dò xosokienthiet.vn
Kết quả xổ số ngày: 19/05/2022
T.NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
SBDSTSB
100N
23
67
49
250N
108
728
741
500N
4055
7121
1913
2338
2573
2008
9362
1576
2612
1TR
5457
6727
3538
2,5TR
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
5TR
52186
96993
34521
59272
55302
62433
10TR
00506
17313
05873
40TR
09880
02469
65978
ĐB
050702
509098
622028
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn