KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
13/10
2021
T.TưĐà NẵngKhánh Hòa
SDGSKH
100N
12
67
250N
895
928
500N
2137
6164
5576
5449
6847
7378
1TR
0989
1469
2,5TR
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
5TR
56942
54081
42640
90794
10TR
01049
34137
40TR
35200
30849
ĐB
599126
963167
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
13/10
2021
T.TưĐà NẵngKhánh Hòa
SDGSKH
100N
12
67
250N
895
928
500N
2137
6164
5576
5449
6847
7378
1TR
0989
1469
2,5TR
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
5TR
56942
54081
42640
90794
10TR
01049
34137
40TR
35200
30849
ĐB
599126
963167
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
13/10
2021
T.TưĐà NẵngKhánh Hòa
SDGSKH
100N
12
67
250N
895
928
500N
2137
6164
5576
5449
6847
7378
1TR
0989
1469
2,5TR
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
5TR
56942
54081
42640
90794
10TR
01049
34137
40TR
35200
30849
ĐB
599126
963167
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn !
13/10
2021
T.TưĐà NẵngKhánh Hòa
SDGSKH
100N
12
67
250N
895
928
500N
2137
6164
5576
5449
6847
7378
1TR
0989
1469
2,5TR
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
5TR
56942
54081
42640
90794
10TR
01049
34137
40TR
35200
30849
ĐB
599126
963167
Xem Trực Tiếp KQXS và In Vé Dò tại kedao.vn